search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale,

informații, anunțuri, comunicate

Monitorul Oficial Nr. 99-100

Numărul curent e disponibil prin abonament
de la 02 aprilie 2020

Monitorul Oficial Nr. 99-100

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
148. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 1520-VIII, 19 martie 2020)
 
149. Lege pentru modificarea Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 18, 20 februarie 2020)
 
150. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la interpretarea articolului 521 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (nr. 1519-VIII, 19 martie 2020)
 
151. Lege cu privire la interpretarea articolului 521 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (nr. 22, 27 februarie 2020)
 
152. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1524-VIII, 24 martie 2020)
 
153. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 32, 27 februarie 2020)
 
154. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (nr. 1525-VIII, 25 martie 2020)
 
155. Lege pentru modificarea Legii nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (nr. 40, 6 martie 2020)
 
156. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 1523-VIII, 24 martie 2020)
 
157. Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 42, 6 martie 2020)
 
158. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Siarhei CHICHUK (nr. 1522-VIII, 24 martie 2020)
 
159. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului Adițional 7 privind soluționarea disputelor la Acordul de Amendare și Aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 1526-VIII, 25 martie 2020)
 
160. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1340-VIII din 3 decembrie 2019 (nr. 1527-VIII, 25 martie 2020)
 
161. Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1338-VIII din 2 decembrie 2019 (nr. 1528-VIII, 25 martie 2020)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
287. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 173, 25 martie 2020)
 
288. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior (nr. 209, 25 martie 2020)
 
289. Hotărâre pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte normative (nr. 213, 1 aprilie 2020)
 
290. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă” (nr. 214, 1 aprilie 2020)
 
291. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” (nr. 215, 1 aprilie 2020)
 
292. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 216, 1 aprilie 2020)
 
293. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 217, 1 aprilie 2020)
 
294. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Contractului de finanţare a Proiectului „Eficienţa energetică în Republica Moldova” dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiţii și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 218, 1 aprilie 2020)
 
295. Hotărâre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului adițional pentru modificarea Acordului dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățământului al Republicii Populare Chineze, semnat la 14 aprilie 2014 (nr. 219, 1 aprilie 2020)
 
296. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul formării şi instruirii personalului din organele de drept, semnat la Ankara la 30 decembrie 2019 (nr. 220, 1 aprilie 2020)
 
297. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 221, 1 aprilie 2020)
 
298. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectelor de legi pentru modificarea articolului 13 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 222, 1 aprilie 2020)
 
299. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (nr. 223, 1 aprilie 2020)
 
300. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 224, 1 aprilie 2020)
 
301. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 225, 1 aprilie 2020)
 
301. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 226, 1 aprilie 2020)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
 
354. Ordin cu privire la modificarea ordinului ministerului nr. 355 din 27.12.2019 (nr. 66, 18 martie 2020)
 
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
 
355. Ordin privind abrogarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor (nr. 49, 27 martie 2020)
 
356. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.101/2019 (nr. 50, 27 martie 2020)
 
Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 
357. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al instituțiilor teatral-concertistice subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (nr. 319, 16 martie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
358. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 403 din 29 martie 2019 ”Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora” (nr. 324, 27 martie 2020)
 
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 
359. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1515/375-A din 31.12.2019 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2020 (nr. 323/88-A, 27 martie 2020)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
360. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 14/3, 27 martie 2020)
 
361. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr.14/1/2017 (nr. 14/7, 27 martie 2020)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
362. Decizie cu privire la modul de reflectare a evoluției situației epidemiologice prin infecția cu COVID-19 în Republica Moldova și a măsurilor de protecție și prevenire (nr. 7/37, 27 martie 2020)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
363. Hotărâre cu privire la unele măsuri privind clasificarea de către bănci a creditelor acordate persoanelor juridice (nr. 81, 27 martie 2020)
 

PARTEA IV

 
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Perfectați abonamentul pentru acces complet la document
Nr. 99-100 02 aprilie 2020

Selectați data